Tekcapital subsidiary Lucyd’s portfolio firm prices IPO